Vanaf september 2019 loopt het tennisseizoen van de jeugd synchroon aan het schooljaar. Dit betekent dat het tennisseizoen start na de zomervakantie en doorloopt tot de zomervakantie het jaar erna. Geen apart zomer- en winterseizoen meer! Met dit ‘jaarprogramma’ werkten de selectiekinderen al een aantal jaar. Vanaf nu geldt dit voor iedereen.

Voor het seizoen 2019/2020 betekent dit dat we starten op maandag 26 augustus en eindigen op vrijdag 3 juli. De zomervakantie start in 2020 vroeg. Het seizoen bestaat daardoor uit 34 lesweken. De weken voorafgaand aan de zomervakantie is er de gelegenheid om lessen in te halen. In de schoolvakanties zijn er geen lessen. En ook op feestdagen als Pasen, Pinksteren en Hemelvaart is er geen training. Tijdens de clubkampioenschappen liggen de trainingen ook een week stil om iedereen de gelegenheid te geven om veel wedstrijdjes te spelen. Tijdens de zomervakantie bieden we in overleg trainingen aan.

Lessen die uitvallen vanwege de weersomstandigheden of omdat de trainer een keertje ziek is, worden allemaal ingehaald aan het einde van het seizoen.

Deelname competitie en clubkampioenschappen
Iedere jeugdspeler die traint wordt verwacht mee te doen aan de clubkampioenschappen. Als je lastig zit met school, een andere sport hebt of een andere goede reden hebt om niet mee te doen, dan is is dat natuurlijk geen probleem. Iedereen die op de basisschool zit wordt tevens automatisch ingedeeld voor de voor- en najaarscompetitie. Kinderen die op de middelbare school zitten mogen zelf de keus maken om competitie te spelen. We moedigen dit wel aan.

Locatie
In de zomermaanden zijn de trainingen op de buitenbanen van Ten Woude. In de wintermaanden maken we gebruik van de ballonhal op Ten Woude en de rackethal naast Thialf. Vanaf volgend jaar gaan alle wintertrainingen naar de rackethal. De winter van 2019/2020 is de laatste winter dat we gebruik maken van de ballonhal.

Subsidie op trainingen
Het bestuur van Ten Woude stelt een subsidiepot van 5000 euro per jaar beschikbaar voor spelers die:

-Twee of meer keer per week trainen
-Meedoen aan de clubkampioenschappen
-Meedoen aan de competitie bij Ten Woude
-Lid zijn van Ten Woude
-Een heel seizoen hebben getraind

Het bedrag van 5000 euro wordt aan het einde van het seizoen verdeeld over de spelers die voldoen aan bovenstaande criteria naar rato van het lesgeld dat je betaalt. Het maximum bedrag dat je kunt krijgen is door het bestuur vastgesteld op 100 euro.

Ziekte en blessures
Als je langdurig ziek of geblesseerd bent, heb je recht op 50% restitutie van het lesgeld over de gemiste periode. Dit gaat op als je langer dan 3 maanden of langer ziek/geblesseerd bent. In overleg is het ook mogelijk om trainingen in te halen mits daar mogelijkheden toe zijn.

Prijzen training en betaling
Incassering van het lesgeld vind plaats via 12 maandelijkse incasso’s. Deze incasso start in september en eindigt in augustus.

60 minuten groep van 8 (7-9 pers.)/ winter in de ballonhal: 28 euro per maand
60 minuten groep van 4/ winter in de ballonhal: 49 euro per maand
75 minuten groep van 8 (7-9 pers.)/ winter in de ballonhal: 35 euro per maand

90 minuten groep van 8 (7-9 pers.)/ winter in de rackethal: 47 euro per maand
60 minuten groep van 8/ winter in de rackethal: 32 euro per maand
60 minuten groep van 4/ winter in de rackethal: 57 euro per maand
60 minuten groep van 2/ winter in de rackethal: 99 euro per maand

Privétraining 60 minuten/ winter in de rackethal: 180 euro per maand
Privétraining 30 minuten/ winter in de rackethal:  95 euro per maand

Bovenstaande prijzen gelden als uitgangspunt voor de berekening van groepen met afwijkende groepsaantallen.