Vanaf september 2019 loopt het tennisseizoen van de jeugd synchroon aan het schooljaar. Voor alle prestatieve jeugd en prestatieve volwassen spelers geldt dit al meerdere jaren. Dit betekent dat het tennisseizoen start na de zomervakantie en doorloopt tot de zomervakantie het jaar erna.

Het seizoen 2020/2021 start dus op maandag 17 augustus. Dit jaar bieden we twee lesweken meer aan dan vorig jaar: 36 in plaats van 34. Maar nog steeds houden we aan het einde van het seizoen ruimte om lessen in te halen. Afgelopen seizoen hebben we hier dankbaar gebruik van gemaakt omdat er een aantal lesweken uitviel ivm de corona-lockdown. Omdat de toekomst wat betreft corona onzeker blijft, houden we ook dit jaar enige speelruimte aan

In de schoolvakanties zijn er geen lessen. En ook op feestdagen als Pasen, Pinksteren en Hemelvaart is er geen training. Tijdens de clubkampioenschappen liggen de trainingen ook een paar dagen stil om iedereen de gelegenheid te geven om vlak voor de competitie veel wedstrijdjes te spelen. 

Lessen die uitvallen vanwege de weersomstandigheden of omdat de trainer ziek is, worden allemaal ingehaald aan het einde van het seizoen.

Deelname competitie en clubkampioenschappen
Iedere jeugdspeler die lid is van Ten Woude wordt verwacht mee te doen aan de clubkampioenschappen eind maart. Als je lastig zit met school, een andere sport hebt of een andere goede reden hebt om niet mee te doen, dan is dat natuurlijk geen probleem. Iedereen die op de basisschool zit wordt tevens automatisch ingedeeld voor de voor- en najaarscompetitie. Kinderen die op de middelbare school zitten mogen zelf de keus maken om competitie te spelen. We moedigen dit wel aan.

Locatie
In de zomermaanden zijn de trainingen op de buitenbanen van Ten Woude. In de wintermaanden maken we gebruik van de rackethal naast Thialf. Omdat niet alle jeugdgroepen in de rackethal passen, zal een aantal groepen in de wintermaanden op Ten Woude trainen. Deze trainingen zijn dan buiten, omdat vorige winter het laatste seizoen van de ballonhal was.

Subsidie op trainingen
Het bestuur van Ten Woude stelt een subsidiepot van 5000 euro per jaar beschikbaar voor spelers die:

-Twee of meer keer per week trainen
-Meedoen aan de clubkampioenschappen
-Meedoen aan de competitie bij Ten Woude
-Lid zijn van Ten Woude
-Een heel seizoen hebben getraind

Het bedrag van 5000 euro wordt aan het einde van het seizoen verdeeld over de spelers die voldoen aan bovenstaande criteria naar rato van het lesgeld dat je betaalt. Het maximum bedrag dat je kunt krijgen is door het bestuur vastgesteld op 100 euro.

Ziekte en blessures
Als je langdurig ziek of geblesseerd bent, heb je recht op 50% restitutie van het lesgeld over de gemiste periode. Dit gaat op als je langer dan 3 maanden of langer ziek/geblesseerd bent. In overleg is het ook mogelijk om trainingen in te halen.

Prijzen training en betaling
Incassering van het lesgeld vind plaats via 12 maandelijkse incasso’s. Deze incasso start in september en eindigt in augustus. Prijzen vind je door op onderstaande link te klikken (bestand opent in excell)

Prijzen jaarprogramma 2020-2021

Als je in de winter buiten training hebt, weet je van tevoren natuurlijk niet hoeveel trainingen je op jaarbasis krijgt. We schatten in dat dat rond de 30 trainingen zal zijn. Daar hebben we het maandelijkse lesgeld nu op afgestemd. Mocht aan het einde van het seizoen blijken dat er meer of minder dan 30 trainingen zijn geweest, dan corrigeren we in de laatste incasso van het jaar (augustus) het lesgeld.