Het tennisseizoen van de jeugd loopt synchroon aan het schooljaar. Dit betekent dat het tennisseizoen start na de zomervakantie en doorloopt tot de zomervakantie het jaar erna.

In een seizoen bieden we 36 lesweken aan. Buiten de vakanties om hebben we 42 weken om die 36 lesweken te geven. Dat betekent dat we aan het einde van het seizoen ruimte houden om lessen in te halen. Handig in het geval van eventuele lockdowns, lesuitval door regen, ziekte van de trainer of andere redenen.

In de schoolvakanties zijn er geen lessen. En ook op feestdagen als Pasen, Pinksteren en Hemelvaart is er geen training. Tijdens de clubkampioenschappen liggen de trainingen ook een paar dagen stil om iedereen de gelegenheid te geven om vlak voor de competitie veel wedstrijdjes te spelen. 

Deelname competitie en clubkampioenschappen
Iedere jeugdspeler die lid is van Ten Woude wordt verwacht mee te doen aan de clubkampioenschappen. Als je lastig zit met school, een andere sport hebt of een andere goede reden hebt om niet mee te doen, dan is dat natuurlijk geen probleem en hoef je niet mee te doen. Iedereen die op de basisschool zit wordt tevens automatisch ingedeeld voor de voor- en najaarscompetitie. Kinderen die op de middelbare school zitten mogen zelf de keus maken om competitie te spelen. We moedigen dit wel aan.

Locatie
In de zomermaanden zijn de trainingen op de buitenbanen van Ten Woude. In de wintermaanden maken we gebruik van de rackethal naast Thialf. Omdat niet alle jeugdgroepen in de rackethal passen, zal een aantal groepen in de wintermaanden op Ten Woude trainen. Deze trainingen zijn dus buiten.

Subsidie op trainingen
Het bestuur van Ten Woude stelt een subsidiepot van 5000 euro per jaar beschikbaar voor jeugdspelers die:

-Twee of meer keer per week trainen
-Meedoen aan de clubkampioenschappen
-Meedoen aan de competitie bij Ten Woude
-Lid zijn van Ten Woude
-Een heel seizoen hebben getraind

Het bedrag van 5000 euro wordt aan het einde van het seizoen verdeeld over de spelers die voldoen aan bovenstaande criteria naar rato van het lesgeld dat je betaalt. Het maximum bedrag dat je kunt krijgen is door het bestuur vastgesteld op 100 euro.

Ziekte en blessures
Als je langdurig ziek of geblesseerd bent, heb je recht op 50% restitutie van het lesgeld over de gemiste periode. Dit gaat op als je langer dan 3 maanden of langer ziek/geblesseerd bent. In overleg is het ook mogelijk om trainingen in te halen.

Prijzen training en betaling
Incassering van het lesgeld vind plaats via 12 maandelijkse incasso’s. Deze incasso start in september en eindigt in augustus. Prijzen vind je door op onderstaande link te klikken (bestand opent in excell)

Prijzen-jaarprogramma-2022-2023

Als je in de winter buiten training hebt, weet je van tevoren natuurlijk niet hoeveel trainingen je op jaarbasis krijgt. Er valt in de winter immers wel eens een les uit ivm de weersomstandigheden. We schatten in dat we sowieso wel 30 lesweken kunnen halen. Daar hebben we het maandelijkse lesgeld nu op afgestemd. Mocht aan het einde van het seizoen blijken dat er meer of minder dan 30 trainingen zijn geweest, dan corrigeren we in de laatste incasso van het jaar (augustus) het lesgeld.