Op donderdag 17 maart starten we met een vervolg serie van 13 lessen bij LTC ’78. Lesdag is wederom de donderdag. De lessen voor volwassenen starten ’s avonds om 19:00. Er is ruimte voor twee groepen op een avond. De lestijden zijn 19:00-20:15 en 20:15-21:30. Mocht er animo zijn voor een derde groep, dan gaan we kijken of we wellicht de lestijd wat kunnen inkorten en drie groepen van 19:00-22:00 kunnen aanbieden.

Groepstraining
We bieden een serie van 13 lessen aan die 75 minuten duren. Groepsgrootte is 7 tot 9 personen. Mocht de les niet door kunnen gaan vanwege slechte weersomstandigheden of ziekte/afwezigheid van de trainer dan wordt de les vanzelfsprekend ingehaald.

Kosten voor de dertien lessen bedragen 144 euro. Dit kan betaald worden middels een automatische incasso van vier keer 36 euro. Deze incasso vindt plaats in april, mei, juni en juli.