Zojuist is gebleken dat de corona maatregelen die het kabinet twee weken geleden heeft ingevoerd, worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. We kunnen tot die tijd dus sowieso niet trainen. Het is nog onduidelijk of dat vanaf 29 april wel kan, of dat we nog een tijdje geduld moeten hebben. Wat betekent dit voor de verschillende lesgroepen? En niet onbelangrijk, wat betekent dit voor het lesgeld?

Jeugd en prestatieve spelers
Deze categorie spelers heeft een jaarprogramma dat synchroon loopt aan het schooljaar. Dit jaarprogramma heeft 34 lesweken waarvan er tot 16 maart 25 lesweken zijn gegeven. Betekent dat er nog 9 lesweken open staan. Onze intentie is om die 9 lesweken nog ‘gewoon’ te geven dit seizoen. Hierbij houden we de mogelijkheid open om (een gedeelte van) de zomervakantie te benutten voor trainingen. 

Dit betekent dat de incasso van het lesgeld doorloopt. Ook omdat er tot 16 maart driekwart van de trainingen is gegeven, maar nog maar 7 van de 12 incasso’s van dit seizoen hebben plaats gevonden. De incasso van april en mei horen nog bij de trainingen die tot 16 maart zijn gegeven. 

Mocht in de loop van het seizoen blijken dat we het totaal van 34 lesweken niet kunnen halen, dan gaan we natuurlijk opnieuw naar het lesgeld kijken. 

Volwassenen wintertraining
Door de sluiting van de tennisclub hebben we de laatste twee weken training van de winterperiode niet meer kunnen geven. Voor de lessers die buiten trainden, heeft dat verder geen financiële consequenties. Deze groepen betaalden per les die door ging. Begin april wordt het lesgeld van de periode januari t/m maart geïncasseerd.

De lessers die in de ballonhal trainden, zagen hun laatste twee trainingen ook niet doorgaan. Deze twee trainingen willen we nog wel graag aanbieden in de vorm van twee inhaaltrainingen. Wanneer dat kan, is vanzelfsprekend nog niet duidelijk. Maar op een later moment kunnen we in onderling overleg besluiten wanneer we die twee inhaallessen gaan organiseren. De laatste incasso van de wintertraining (begin april) gaat daarom gewoon door.

Volwassenen zomertraining (HTV Ten Woude & TV Oranjewoud)
Deze trainingen zouden deze week beginnen. Wanneer we wel kunnen starten weten we nog niet. Wat belangrijk is om te vermelden, is dat het lesgeld wordt aangepast aan het aantal lessen dat we kunnen aanbieden. Dus als we niet de 18 lesweken kunnen halen, dan passen we het lesgeld naar rato aan. Zolang niet bekend wat het lesprogramma wordt, gaan we ook geen lesgeld incasseren.

We houden de mogelijkheid open om in vakantieweken trainingen te gaan aanbieden. Advies van de regering is om voorlopig niet op vakantie te gaan en zo min mogelijk te reizen. Als je dan toch thuis bent, wil je vast graag gaan tennissen. Zeker nu het tennis zo lang heeft stil gelegen. Met eventuele verhinderingen in de zomervakantie kunnen we rekening houden door bijvoorbeeld een extra lesweek aan te bieden en/of ruime mogelijkheid geven om gemiste lessen in te halen bij een andere groep.

Zodra bekent is wanneer we weer los kunnen met de trainingen, komen we met meer informatie.

Verlenging maatregelen: ook in april geen trainingen