Ballonhal
De afgelopen jaren gaven (en geven) we onze reguliere wintertrainingen in de ballonhal en op de buitenbanen bij Ten Woude. De jeugd traint in de ballonhal en de volwassenen kunnen kiezen tussen de ballonhal en de buitenbanen. De selectietrainingen worden in de rackethal naast Thialf gegeven.

We zijn al enkele jaren met het bestuur van Ten Woude in overleg om met de reguliere trainingen ook naar de rackethal te verhuizen. Waarom? Voornaamste reden is dat we de trainingsomstandigheden in de rackethal beter vinden dan in de ballonhal. Daarnaast willen we graag alle trainingen op één plek onderbrengen. Het werkt voor ons als trainers handiger, maar het zorgt vooral voor meer sociale cohesie bij de kinderen als iedereen op dezelfde plek traint. Hoe meer (vriendschaps)banden er tussen kids worden gevormd, hoe leuker ze het vinden op de tennisbaan, hoe fanatieker ze worden, hoe meer ze gaan trainen/wedstrijden spelen en en hoe langer ze bij de club blijven.

Met het bestuur is afgesproken dat we de winter van 2019/2020 voor de laatste maal in de ballonhal training gaan geven. Vanaf de winter van 2020/2021 verhuizen we dan naar de rackethal. We willen daar dan alle trainingen voor de jeugd en de selectie geven. De volwassenen kunnen kiezen of ze training nemen in de rackethal of op de buitenbanen van Ten Woude. De gesprekken hierover met de rackethal lopen al enige tijd en die zijn zeer positief.

De huur van de rackethal ligt hoger dan de huur van de ballonhal. Hoeveel precies weten we nog niet. Daarover zijn we nog in overleg met de rackethal. We proberen er natuurlijk voor te zorgen dat de drempel om te gaan trainen in de winter niet (te veel) verhoogd wordt. Dat is niet goed voor de lessers en daarmee ook niet voor ons.

Jaarabonnement
Op dit moment werken we net als bijna alle andere verenigingen en tennisscholen met een zomer- en een winterseizoen. Terwijl vrijwel alle andere sporten werken met één seizoen dat synchroon loopt aan het schooljaar. Dit laatste werkt in de praktijk wat handiger voor zowel de sporter als de sportclub. Alleen onze selectie werkt sinds vier jaar met één trainingsseizoen dat loopt van september t/m juli.

Tennis heeft tot een aantal jaar terug het imago gehad van een tweede sport: je doet het er leuk bij in de zomer en in de winter doe je weer wat anders. Dit is bij Ten Woude al een tijdje niet meer zo. Het aantal lessers in de zomer is nauwelijks hoger dan in de winter. En dus is al langere tijd onze wens om met de reguliere trainingen ook naar één seizoen te gaan. Vanaf het moment dat we de de ballonhal uit gaan en verhuizen naar de rackethal, willen we het jaarabonnement ook daadwerkelijk invoeren. Idee is om het lestarief over het gehele jaar glad te strijken. Dit betekent dat je het hele jaar maandelijks hetzelfde bedrag gaat betalen. Oftewel, we smeren de extra kosten voor de wintertraining (ivm baanhuur) over het gehele jaar uit. Wellicht laten we voor volwassenen de mogelijkheid bestaan om met twee seizoenen te werken, omdat zij in de winter de keus blijven houden tussen hal en buitenbanen. Daarbij zien we dat volwassenen iets vaker dan kinderen één van de twee seizoenen per jaar les nemen. We hebben nog even de tijd om hier goed over na te denken, zodat we het lesaanbod meteen goed neerzetten.

Trainingskosten
De regering heeft besloten dat het lage btw-tarief per 1 januari 2019 van 6% naar 9% wordt verhoogd. Dit betekent bijvoorbeeld dat tal van producten in de winkel duurder worden, maar ook dat wij 3% meer belasting moeten afdragen over onze inkomsten. We hebben geen andere keus dan die kosten door te berekenen in de lesprijs. Per wanneer we de 3% procent extra willen doorberekenen, weten we nog niet. Dat zal wellicht per doelgroep (selectie, jeugd, volwassen, ballonhallessen, buiten lessen) verschillend zijn. We zullen daar binnenkort duidelijkheid over verschaffen. Daarbij komt dat we vanaf 2019 ook gaan indexeren/rekening gaan houden met de inflatie. Dat hebben we de afgelopen jaren niet altijd gedaan. Daar wordt het nu wel tijd voor.

De overstap naar de rackethal, het jaarabonnement en de trainingskosten hangen nauw met elkaar samen. Voordat het zover is, willen we contact leggen met onze lessers. We kunnen namelijk wel mooie plannen bedenken, maar als we geen steun krijgen van onze lessers heeft het niet zoveel zin. In wat voor vorm we dit gaan doen, weten we nog niet. Dat kan een enquête zijn, maar ook een rondvraag tijdens de trainingen. Mocht je alvast input hebben, mail ons dan gerust.

Certificering selectie
Sinds het wegvallen van de bondstraining voor getalenteerde jeugd werkt de KNLTB met gecertificeerde tennisscholen als opleiders van jeugdig talent. Met onze selectie hebben we een bepaalde ambitie en we hebben besloten die certificering bij de KNLTB aan te vragen. In Friesland is er momenteel geen gecertificeerde tennisschool, waardoor er momenteel weinig samenwerking is wat betreft de ontwikkeling van talent. Het traject loopt inmiddels en we maken goede kans. Mocht de toekenning rondkomen, zou dat niet alleen een erkenning van ons huidige werk zijn. Het houdt ook in dat we in de toekomst graag met andere verenigingen en tennisscholen een stap willen maken om talent in Friesland te ontdekken en beter te maken. Hierin hopen we dan een verbindende rol te spelen. Rond mei komt er meer duidelijkheid vanuit de KNLTB.

Opzet selectie
Los van de certificering willen we vanaf september 2019 het programma van de selectie iets anders gaan invullen. We willen bijvoorbeeld de themadagen optioneel maken. Daarbij merken we al enige tijd dat er grofweg twee doelgroepen binnen de selectie zijn. Zij die de (inter)nationale top willen halen en zij die een goede clubspeler willen worden. We willen kijken of we in 2019 het aanbod voor deze twee doelgroepen wat beter kunnen onderscheiden. Dit heeft dan vooral te maken met de invulling van de fysieke training en de wedstrijdbegeleiding.

Donderdagavond sparring niveau 3 tot 5
Bij Ten Woude hebben we het grootste aantal lessers van alle tennisclubs in Friesland. Maar er zijn ook een heleboel leden die niet trainen. Het is bijvoorbeeld al jaren de cultuur dat de betere volwassen spelers niet trainen, maar onderling (met het competitieteam) hun uurtjes op de baan besteden. We hebben het idee opgevat om vanaf komende zomer deze spelers samen te brengen door op de donderdagavond een soort van training/sparring te organiseren. Iedereen vanaf niveau 5 of beter is van harte uitgenodigd hier aan meedoen. Je mag komen wanneer je wilt en je betaalt per keer alleen 2 euro voor de ballen. Er wordt dus geen training gegeven, maar je gaat onderling bepalen wat je die avond gaat doen. We starten een appgroepje met iedereen die dit een leuk idee lijkt. Je kunt in die appgroep van tevoren aangeven of je erbij bent. Leuk idee? Meld je dan alvast aan bij Remmelt (gaat zelf ook meetrainen)