(under construction)

We werken met een selectiejaar dat synchroon loopt aan het schooljaar. We starten in september en eindigen bij de zomervakantie. In totaal zijn er 36 lesweken in een selectiejaar. Tijdens vakanties en feestdagen is er geen training. We hebben twee weken om te kunnen inhalen in geval van ziekte van de trainer(s).

Vakanties & inhaalweken
Week 36             Start seizoen
Week 43             Herfstvakantie
Week 52 + 1     Kerstvakantie
Week 8                Voorjaarsvakantie
Week 14             Clubkampioenschappen
Week 18             Meivakantie
Week 19             PJK
Week 27             Inhaalweek
Week 28             Inhaalweek
Week 29 – 34  Zomervakantie

Op feestdagen als Pasen, Pinksteren, Hemelvaart en Koningsdag wordt er geen training gegeven. Tijdens de jeugd clubkampioenschappen wordt er ook geen training gegeven.

Lesuitval
We hebben vanaf oktober gedurende het gehele seizoen de beschikking over de rackethal. Dit betekent dat trainingen in de zomer ook bij slecht weer kunnen doorgaan. Mocht de trainer ziek zijn, vervalt de training en wordt hij ingehaald. Bij ziekte van de trainer wordt een mail of sms/app gestuurd.

Themadagen
Per seizoen verzorgen we naast de trainingen 4 themadagen. Dit jaar zal er een extra themadag zijn, waarbij we een gastspreker willen uitnodigen. Komend seizoen beginnen we weer met de jaarlijkse fysieke testdag. De afsluitende themadag is net als afgelopen jaren in de turnhal. Voor de tweede en derde themadag zijn we nog aan het brainstormen.

Toernooibegeleiding
Iedere geel selectiespeler krijgt gedurende het selectiejaar gedurende minimaal twee wedstrijden begeleiding van een trainer.

Er is bij de Friese Kampioenschappen een trainer aanwezig. Daarnaast begeleiden we tijdens de herfstvakantie en in het voorjaar meerdere JRT’s. Het is vaak zo dat er gedurende één week(end) meerdere toernooien op verschillende plaatsen zijn. We bepalen in de week vooraf waar we op welke dagen gaan begeleiden en communiceren dit vervolgens richting de spelers. Hierbij werken we samen met Tennisteam het Noorden. Spelers van ons kunnen af en toe bij TTHN aansluiten voor de begeleiding. Voor rood, oranje en groen spelers begeleiden we de twee toernooien van de Friese Kampioenschappen.

Oudergesprekken
Aan het einde van het seizoen vinden de oudergesprekken plaats. Voor een oudergesprek plannen wij 10 minuten. Het afgelopen jaar wordt hierin doorgenomen en we kijken vooruit naar het komende jaar.

Selectiecriteria & verplichtingen
Om deel uit te maken van de selectie moet je minimaal 2 keer per week trainen. Voor spelers die niet lid zijn van Ten Woude en bij ons een cluboverschrijdende training volgen, geldt deze verplichting niet. Voor spelers van de selectie is het verder verplicht om deel te nemen aan:

– Worldtour (rood & oranje)
– Voorjaarscompetitie (groen en geel)
– Friese Kampioenschappen indoor en outdoor (iedereen)
– Clubkampioenschappen (iedereen)

Naast de Friese kampioenschappen en de clubkampioenschappen moeten geel spelers aan minimaal 3 JRT toernooien en/of seniorentoernooien deelnemen. Advies aan spelers die aan JRT toernooien deelnemen is om 8 toernooien in een jaar te spelen.

Selectiegrootte
We zullen elk jaar opnieuw evalueren wie doorgaat naar een volgend selectiejaar. Daarbij kijken we naar de volgende criteria:

– Niveau, inzet en ontwikkeling van de speler
– Aantal gespeelde toernooien
– Aanwezigheid tijdens trainingen

Kosten
Betaling geschiedt in 11 maandelijkse periodes van oktober 2018 t/m augustus 2019. Betaling vindt plaats via automatische incasso in de eerste week van elke maand

Groep 7-9 spelers 90 minuten: 49 euro per maand
Groep 7-9 spelers 120 minuten: 64 euro per maand
Groep 4 spelers 60 minuten: 59 euro per maand
Duotraining 60 minuten: 104 euro per maand
Privétraining 30 minuten: 104 euro per maand
Privétraining 60 minuten: 199 euro per maand

Instroomtraining (6-7 jarigen): 90 euro per maand voor 2 x 90 minuten training

Subsidie
Voor iedere selectiespeler die lid is van Ten Woude én competitie speelt voor Ten Woude stelt het bestuur van Ten Woude een subsidiebedrag beschikbaar. In totaal stelt het bestuur een bedrag beschikbaar van maximaal 5000 euro per selectiejaar. De hoogte van het subsidiebedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

De subsidie werd in het verleden verdisconteerd met het lesgeld wat je aan Tennisschool Heerenveen betaalde. Nu verdeelt het bestuur van Ten Woude deze subsidie zelf en wordt de subsidie niet meer opgenomen in het lesgeld wat je aan de tennisschool betaalt.

De subsidie wordt door het bestuur aan het einde van het selectiejaar verdeelt. Je hebt pas recht op deze subsidie als je voldoet aan het spelen van het minimum aantal toernooien dat voor de selectie is vastgesteld. Het bestuur kan daarom pas eind augustus/begin september de balans opmaken of iedereen het minimum aantal aan toernooien heeft gehaald. Je krijgt dan in september een bedrag terug gestort op je rekening. Iedere selectiespeler krijgt daarbij hetzelfde percentage van zijn/haar lesgeld aan subsidie. Voor vragen hierover kunt u terecht bij bestuurslid Patrice Dallinga.

Voorbeeld:

Het totaal betaalde lesgeld door alle selectieleden is 100.000,00 euro. Het aandeel van betaald lesgeld van uw kind is 4.000,00 euro (=4%). Dan bedraagt het ontvangen subsidie bedrag 4% van de subsidie (5000,00  euro). Dit betekent dat per jaar het bedrag kan verschillen omdat dit afhankelijk is van het aantal selectieleden en de kosten die de verschillende leden maken. Subsidie wordt alleen uitgekeerd over trainingen bij Ten Woude en bijvoorbeeld niet over trainingen bij Tennisteam het Noorden.

Ziekte & blessures
Het selectieprogramma is een jaarprogramma. Daar zit ook een betalingsverplichting van het volledige jaar aan vast. Alleen in geval van langdurige ziekte of langdurig blessureleed (minimaal 3 aansluitende maanden) vind er een restitutie plaats van 50% van het lesgeld over die periode.